Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı No: 126/1 48200 Milas/MUĞLA
+90 850 241 09 48

Kurumsal

Hakkımızda

Efes Endüstri Mineralleri San. Tic. A.Ş 2008 yılında kurulmuş Kömürcüoğlu Group bünyesinde Köyceğiz bölgesinde bulunan üretim alanlarında olivin ve olivin orjinli ürünlerin üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.
Yoğun olarak yurt içi ve yurt dışı Demir Çelik, Döküm, Refrakter, Kumlama sektörlerinin ürün ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Mühendislerimizin olivin konusundaki bilgi tecrübesi ile başka kurum ve kuruluşlarca kaynak alınmış ve bunlar diğer firmalar için referans olmuştur.

Misyon & Vizyon

Doğaya, insana ve çevreye saygılı sürdürülebilir kalite standartlarına sahip ürünlerin dünya pazarına sunulmasıdır.

Kalite Politikası

Müşterilerimizin nihai ürünlerindeki kalite beklentisinin bilincinde olarak, ürün ve hizmet kalite çizgimizin yükselme ivmesini sürekli kılmak.

İnsan Politikası

Müşterilerimizin nihai ürünlerindeki kalite beklentisinin bilincinde olarak, ürün ve hizmet kalite çizgimizin yükselme ivmesini sürekli kılmak.

Çevre Politikası

• Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
•  Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
•  Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
•  Kirliliğin kaynağında önlenmesi
• Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönündeki faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ile bütünleştirerek ve yöneterek, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

İş Güvenliği Politikası

• Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek gerekli önlemlerin alınması yönündeki faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre yönetim sistemleri ile bütünleştirerek ve yöneterek, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

EnglishTurkish